PGNiG

Dzisiaj otwarte
Od 10:00 do 22:00

22 637 46 04

22 637 46 04

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest największym w kraju sprzedawcą gazu ziemnego dla klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obsługujemy ponad 6,5 miliona gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w sprzedaży i obsłudze klientów w zakresie gazu ziemnego. Prowadzimy również sprzedaż energii elektrycznej. Biuro Obsługi Klienta w Arkadii oferuje produkty i usługi znajdujące się w portfolio Spółki w szczególności produkty związanych z paliwem gazowym. Naszym klientom zapewnimy kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń, podawania salda, stanu gazomierza, ofert promocyjnych, reklamacji, aktualizacji umów itp., a dla potencjalnych klientów dysponujemy pełną informacją dot. m.in. możliwości i korzyści wynikających z podłączenia do gazu ziemnego. Pracownicy udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie m.in. taryf, faktur, cenników i umów, produktów i promocji. Klienci mogą podpisać, aneksować lub rozwiązać umowę w odniesieniu do oferowanych produktów i usług. Ponadto w Biurze można uzyskać informację na temat sprzedaż energii elektrycznej obecnym i przyszłym Klientom paliwa gazowego.

Godziny otwarcia :

poniedziałek do sobota : Od 10:00 do 22:00
niedziela : Od 10:00 do 21:00

Kategorie :

Title